Garanti Belgesi

Garanti belgesi, bir ürün veya hizmetin belirli bir süre boyunca sağlanacak olan garanti koşullarını ve taahhütleri içeren resmi bir belgedir. Garanti belgesi, üretici veya satıcı tarafından müşteriye verilir ve ürünün veya hizmetin belirli bir süre içinde sağlanacak olan onarımlar, değişimler veya iade hakkını içerir. Bu belge, tüketicilere ürün veya hizmetin kalitesine duyulan güveni sağlamak için kullanılır.
 
Garanti belgesi başvuru şartları ve geçerlilik süresi ürün veya hizmetin türüne, üretici veya satıcı şirketin politikalarına ve yerel yasalara göre değişebilir. Genel olarak, garanti belgesi aşağıdaki bilgileri içerebilir:
 
Ürün/Hizmet Bilgileri: Garanti belgesi, ürünün veya hizmetin adını, markasını, modelini ve seri numarasını içerir.
 
Garanti Süresi: Belgenin üzerinde ürünün veya hizmetin garanti süresi belirtilir. Bu süre genellikle ürünün satın alındığı tarihten itibaren başlar.
 
Garanti Kapsamı: Garanti belgesinde, ürünün veya hizmetin hangi tür arızalar veya sorunlar için garanti kapsamında olduğu belirtilir.
 
Garanti Koşulları: Garanti belgesi, müşteriden beklenen belirli şartları ve gereklilikleri içerebilir. Örneğin, ürünün doğru kullanılması, yetkili servis merkezlerinde onarım yaptırılması gibi koşullar yer alabilir.
 
Garanti İçeriği: Ürünün garanti kapsamında hangi tür onarımların, değişimlerin veya iadelerin yapılacağına dair açıklamalar içerir.
 
Garanti Hizmeti Nasıl Alınır: Garanti belgesi, müşteriye ürünün veya hizmetin garanti süresi içinde nasıl hizmet alabileceği konusunda bilgi verir. Bu, yetkili servis merkezlerinin iletişim bilgilerini içerebilir.
 
Garanti belgesinin geçerlilik süresi, ürün veya hizmetin türüne bağlı olarak değişebilir. Örneğin, bazı elektronik ürünler için 1-2 yıl gibi belirli bir süre geçerli olabilirken, bazı dayanıklı tüketim malları için daha uzun sürelerde geçerli olabilir. Ancak, garanti belgesi üzerinde belirtilen süre, genellikle ürünün satın alındığı tarihten itibaren başlar ve belirli bir yıl sayısına kadar geçerlidir. Garanti belgesinin geçerlilik süresi, yerel yasal düzenlemelere ve üretici veya satıcı şirketin politikalarına uygun olarak değişebilir. Bu nedenle, bir ürün veya hizmet satın almadan önce garanti belgesini dikkatlice okuyarak ve şartlarına uygun olarak saklamak önemlidir.

Garanti Belgesinde Şu Zorunlu Unsurlar Yer Almalıdır:

  Garanti belgesinin geçerlilik süresi, ürün veya hizmetin türüne bağlı olarak değişebilir. Örneğin, bazı elektronik ürünler için 1-2 yıl gibi belirli bir süre geçerli olabilirken, bazı dayanıklı tüketim malları için daha uzun sürelerde geçerli olabilir. Ancak, garanti belgesi üzerinde belirtilen süre, genellikle ürünün satın alındığı tarihten itibaren başlar ve belirli bir yıl sayısına kadar geçerlidir. Garanti belgesinin geçerlilik süresi, yerel yasal düzenlemelere ve üretici veya satıcı şirketin politikalarına uygun olarak değişebilir. Bu nedenle, bir ürün veya hizmet satın almadan önce garanti belgesini dikkatlice okuyarak ve şartlarına uygun olarak saklamak önemlidir.
  • - İmalatçı-üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, merkez adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,
  • - Satıcının unvanı, adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,
  • - Fatura tarih ve sayısı,
  • - Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,
  • - Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,
  • - Garanti süresi,
  • - Azami tamir süresi,
  • - Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamının en az iki yıl ve/veya Bakanlıkça belirlenen ölçü birimi ile tespit edilen değere göre garanti kapsamında olduğu,
  • - Malın ücretsiz tamir, değistirme, bedel iadesi ve bedel indirimi yükümlülüklerine iliskin bu Yönetmelikte düzenlenen şartlar,
  • - Kullanım hataları,
  • - Tüketici lehine tanınabilecek haklarla ilgili diğer hususlar,
  • - Bakanlık izin tarihi ve sayısı.